Ferie i pagt med naturen

På Gyvelborg arbejder vi med og for naturen. Vi forsøger hver dag at drive gården skånsomt og i
pagt med naturen.
Allerede tilbage i 2005 lavede vi en naturplan, hvor vi som landmænd tager hensyn til flora og fauna. Vi etablerede bræmmer langs vandløb og bevarer plads til insekter og dyreliv. Søen og moseområdet huser beskyttede spidssnudede frøer, og engområder bruges kun til afgræsning.

Vandløbene forbliver uberørte, og naturlige slyngninger er skabt, hvilket gavner livet i vandløbet.
Vandet er rent, og søen har mange vandsalamandere. Vores naturindsats har tiltrukket flere fugle og dyr, herunder spætter, egern, ugler og isfugle. Naturstriber med sommerblomster langs markerne giver gode levemuligheder for insekter og sommerfugle, samtidig med at haveaffaldet bliver i haven som kvashegn og bladedynger, til glæde og gavn for små og større dyr.

Vi dyrker markerne og gården 100% økologisk, og vi praktiserer sædskifte med kløvergræs, der binder næringsstoffer. Læhegn opdeler markerne og stimulerer insektlivet, og sikrer at rådyr og andet vildtet føler sig beskyttet. Læhegn forhindrer også at vores humusjord blæser væk.

Varmen fra mælken bruger vi til at opvarme stuehuset, og vi har implementeret tiltag som varmegenvinding, jordvarme og skovplantning. Vi reducerer udskiftningsprocenten af vores dyr og benytter møg og gylle til biogasproduktion.

Biodiversitet fremmes gennem bræmmer langs vandløb, kvashegn og plantning af skov. Vi bruger
ikke sprøjtemidler eller kunstgødning og mindsker forsuring af jorden og energiforbrug. Læhegn og fredet skov skaber naturlige levesteder for alle krible-krable dyrene.

Dyrevelfærd er i højsædet, og vi gør en dyd ud af, at vores dyr har det godt. Et samarbejde med Thise Mejeri betyder, at hver ko har mindst 6,2 kvadratmeter, og fodring af køerne kun sker med danskproduceret foder.

På Gyvelborg gør vi også en social forskel ved at tilbyde jobtræning og støtte til dem, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Efter en periode på Gyvelborg, føler mange sig mere robuste, og klar til at leve livet med fast arbejde.

Gyvelborg Økocamping er mere end en feriedestination; det er en mulighed for at udforske og omfavne en livsstil i tæt samspil med naturen. Find ro og ny energi under åben himmel og lad dig inspirere af lydene fra det omkringliggende dyreliv.