Vores klimaindsats og naturen

På Gyvelborg har vi i 2005 lavet en naturplan for en Klimaindsats. Det vil sige, at vi som landmand tager hensyn til flora og fauna i naturen. Vi har bræmmer langs vandløb og når vi skal høste græs, eller arbejder på anden vis i marken med vores maskiner så tager vi ikke hjørner med, der holder vi afstand. Det giver plads til insekter og dyreliv.
Vi har spidssnudet frøer i vores sø og moseområde, som er beskyttet. Engområderne bliver kun brugt til afgræsning. 

Vores vandløb får lov til at være uberørt. Derfor har vandløbet slynget sig mere og mere igennem vores marker, vandet flytter sig med forskellige hastigheder på grund af alle det sving, som gavner naturen og skaber mere ilt i vandet og flere levesteder. Undersøgelser af vandet i vandløb og bæk, har vist at vandet er fantastisk rene, der lever nogle små dyr, som kun kan leve der når vandet er ren. Vi har mange vandsalamander i vores sø, det vil sige meget ren vand. 

I den tid hvor vi har været i gang med naturplan, økologi og klimaindsats er der kommet flere fugle og andre dyr for at blive på Gyvelborg. Spætten er kommet og har ynglet, den kommer hver dag til foderbrættet. Vi har fået egern, vi har fået en ugle som vi høre hver nat og har ynglet sidste år. Vi har fået isfugle som kommer hver dag for at hente små fisk fra søen. Vi har sået en naturstribe med sommerblomster til insekter og sommerfugle. Det har derfor hjulpet til, at vi har fået vækst i flere arter af sommerfugle. 
Vi har mange slags sangfugle og andre store dyr som grævling, Mikkel rev, rådyr, krondyr, fordi vores område er meget varierende. Skov, mose, eng, sø, flere kilometer vandløb, flere kilometer læhegn, bakke, dale, sandjord, ler, og mosejord. Det skaber mange levesteder for dyr og planter. Det er simpelthen en gave at se den fremgang.

På gården dyrker vi alt 100% økologisk

Gylle og dybstrøelse fra gården bliver send igennem en Biogas installation , Sædskifte med helst 5 år græs inden omlægning. Kløvergræs for at skabe kvælstof til vækst. Vi bruger forskellige typer korn til at udnytte næringsstof puljen i jorden. Efter græs, bruger vi kvælstofrige afgrøder ærter-kløver-lupin-hestebønner. De mange meter læhegn, sørger for at markene ikke er alt for store, og for at stimulere insektliv. Læhegn kontakter hinanden som forbindelseszone for vilde dyr.
Vi bruger urter til græsblanding som Kommen-honningurt-cikorie, for at forbedre jorden og vores klimaindsats. Skovene får lov til at passe sig selv, det giver meget mere biodiversitet. I samarbejde med Thise mejeri har vi den aftale, at vi fra 2023 fodrer vores køer kun med dansk produceret foder.
Vi benytter varmen fra mælken som kommer fri, når det bliver kølet ned, til at varme vand og stuehuset via jordvarme. Vores haveaffald og grene, samler vi i en humus stak på forskellige steder i haven og skov, hvor mange små og større dyr har gavn af dette.

Med alle de ting giver det os en god fornemmelse i hjertet, at vi hjælper naturen, og derfor er med til at skabe en gode levevækst til forskellige dyr og plantearter som en del af vores klimaindsats.

Mylder af liv – biodiversitet

Oplev et mylder af liv og biodiversitet på Gyvelborg.
På Gyvelborg stræber vi efter at skabe en harmonisk drift, der skaber grundlag for et væld af liv omkring gården. I samarbejde med Thise mejeri er vi med på Bioskole, hvor vi bliver inspireret til at gøre det endnu bedre for naturen. Vi udveksler ideer og laver planer for vores arealer.

Vi lader skovene passe sig selv, hvilket resulterer i en overdådig biodiversitet, og vores vandløb summer af liv. Gennem vores omfattende naturplan og fokus på næringsstofeffektivitet undgår vi udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet. Ja, det er lidt nørdet, men det er en del af vores dedikation til en bæredygtig fremtid!

Vores kvashegn er ikke bare hegn – det er et hjem for dyr og insekter. Ved særlige lejligheder inviterer vi gæster til at deltage i skabelsen af insekthoteller, og du kan endda tage et stykke af biodiversiteten med hjem ved at købe vores unikke insekthoteller.
Alt på Gyvelborg dyrkes 100% økologisk – ingen gift, bare ren og naturlig vækst. Vi har endda plantet en madskov hvor vi har diverse slags æbler, kirsebær, ribs, solbær, hyben og tamme kastanjer. Vi har fredsskov som en del af vores engagement i at bevare og beskytte naturen.

Velkommen til et sted, hvor biodiversitet er en livsstil, og hvert skridt mod “Jord til Bord” er et skridt mod en grønnere, mere bæredygtig verden. Besøg os på Gyvelborg og oplev, hvordan vores engagement for biodiversitet kommer til live og kan smages i vores produkter!

De 17 verdensmål

På Gyvelborg gør vi meget ud af at passe på vores natur, dyr og mennesker som både arbejder på gården og jer besøgende. Disse forskellige tiltage kan passes ind i nogle af de 17 Verdensmål omkring Klimaindsats.

Klimaindsats på Gyvelborg

 • Varmegenvinding fra vores mælk, varme vand i varmtvandsbeholder og varme stuehuset. 
 • Jordvarme anlægget køler mælken ned, og varme vand og stuehuset op.
 • Afgrøderne er en masse græs om hjælper til CO2 binding
 • Ingen sort jord om vinteren, altid en efterafgrøder. Som binde CO2 og forebygger udvaskning
 • Der er planlagt plantning af skov.
 • Lav produktivt jord er blevet til natur.
 • Pasning af køer, vi har realiseret en lav udskiftnings percentage af vores dyr. Her på Gyvelborg 22-25% Danmark i gennemsnit 35%
 • Al vores møg og gylle bliver benyttet i biogas Brande, bliver dannet om til naturgas.
 • Vi arbejder på biodiversitet, bræmmer langs vandløb, bræmmer langs træhegn, plantning af skov,  insektebælte for at stimulere insektliv som giver mere fugleliv.
 • Vi er økolog, vi har ikke sprøjtemidler, og rester af pesticider. Heller bruger vi ikke kunstgødning, man arbejder kun naturlig gødning. Hermed mindre forsuring af jord, og kunstgødning kræver en stor energi for producering.
 • Vi har kilometervis af læhegn, som er gemmesteder for insekter fugle og andre dyr.
 • Fredet skov, som får lov til at passe sig selv.
 • Vandløb får lov til at sno sig, dermed stimulere forskel i hastighed i vandløb. mere iltning i vand. Dermed mere biodiversitet, for jord bliver aflejret, og der er flere grundlag for organismer at etablere sig der.
 • Vi er faset ud af, at bruge Soja, det er kun dansk, det vores køer får at spise.

Livet på landet

På Gyvelborg er det vigtigt for os, at kunne gøre en forskel for mennesker. Derfor har vi løbende personer i jobtræning. Jobtræningen skal hjælpe dem med at kunne håndtere de forskellige opgaver og udfordringer der måtte være på en gård og i et job. Vi giver dem en støttene hånd i ryggen som skal være med til at give dem den stabilitet de har brug for.

Du kan læse mere om de 17 Verdensmål her